Algemene informatie

De leerweg van de ziel

Duur: De opleiding van het basisjaar bestaat uit zestien lessen van elk 3,5 uur inclusief pauze. De opleiding van het vervolgjaar bestaat uit vijftien lessen van elk 3,5 uur inclusief pauze.

Dagen: De basisopleiding en de vervolgopleiding worden gegeven op zaterdag, éénmaal per veertien dagen. Koffie en thee is aanwezig.

Plaats: Sarvata, Nijmegen.

Lesmateriaal: Op de eerste lesdag wordt een map uitgereikt plus de lesstof van de eerste les.

Kosten: Basisopleiding € 1400,- voor 16 lessen, vervolgopleiding
€ 1300,- voor 15 lessen, modulejaar € 990,- voor 9 lessen. Het lesgeld kan uitsluitend overgemaakt worden op rekening:
NL35 INGB 0005 4326 51  t.n.v. M. T. van Laar.
Er kan tevens in termijnen betaald worden.

Aanmelden: Bij Tineke van Laar of Jeroen Saris. Aanmelden kan alleen telefonisch bij één van beide docenten.